Çalışan Bağlılığı – Direktif Yerine Katılım

Halen toplumumuzdaki birçok organizasyonda hiyerarşik düzende yaşıyoruz. Bu “düzenin” çalışan bağlılığı açısından önemli etkileri olduğunu da biliyoruz. Bazı meslekler ve iş yapma biçimleri bunu gerekli kılıyor, askeri düzende veya bürokraside hiyerarşi değerli ve belli bir oranda olması gerekiyor. Ancak iş yaşamında yapılan işin kalitesine ve sonuca baktığımızda acaba hiyerarşik düzen ne kadar işe yarıyor?

Liderlik stilleri

Bu grafiğe bakarsanız alt düzlemde bir ekibin bağımsızlığı (sağa gittikçe artıyor), sol düzlemde is Liderin Otoritesi (yukarı gittikçe artıyor) olacak şekilde değişik liderlik stillerini görebilirsiniz. Liderin konumunu da L harfini takip ederek izleyebilirsiniz.

Bu liderlik stillerini çalışan bağlılığı açısından değerlendirdiğimde çalışanları sürekli bir düzen içinde değerli hissettiren, bağlı kılan stillerin ekibin otonomisinin daha yüksek olduğu, grafiğin sağ tarafındaki stiller olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda özellikle “Empowering” stiline bakarsak, burada lider takımı “güçlü” hissettiriyor, onlara bir iş veriyor ancak o işi yapma konusunda onları serbest bırakıyor. Verilen değerlendirme notlarında da bu tür bir liderlik stilinin sonucu olumlu etkilediğini görüyoruz. Peki bir çalışan nasıl “güçlü” (empowered) hissedebilir?

Bir çalışan şunları hissettiğinde güçlü / bağlı hisseder..

Kişisel beceri duygusu – Yapabilirim
Kişisel seçim duygusu – Seçebilirim
Etki etme duygusu – Yaptığım şeyler önemlidir
Eylemde değer bulmak – Yaptığımı seviyorum
Güvenlik duygusu – Güvendeyim.

Lider olarak çalışanlarınıza bu duyguları ne kadar hissettirebiliyorsunuz?

Kısa duyuru : Bloğum web sitemin içine taşındı! Umarım tüm siteyi de beğenirsiniz!