Şirketlere çalışanlarına bağlılıklarını göstermeleri için 5 öneri

Bu zor dönemde her şirket durumunu gözden geçiriyor, kısa vadede duraklayan ekonomik faaliyetin ne zaman hangi koşullarda yeniden başlayacağı konuşuluyor. Böyle bir zamanda her zaman bahsettiğimiz çalışanların şirketlerine bağlılığı konusunda masayı ters çevirebiliriz ve şu soruyu sorabiliriz : Şirketler çalışanlarına bağlılıklarını, değer verdiklerini nasıl gösterebilirler?

Çalışanlar şu anda bir belirsizlik duygusu içinde olabilir, alışkın olunmayacak şekilde evde çalışmak normalleşti. Evde olmanın olumlu tarafları kadar izole edici, zorlayıcı tarafları da var. Şirketler bu anlamda çalışanların “psikolojik” durumlarını da düşünmeliler.

Tam bu noktada bazı önerilerim olacak, bu öneriler şirketlerin kendi kültürlerine göre adapte edilip uygulanırsa, bu salgın döneminden sonra güçlü bir şirket – çalışan ilişkisi oluşabilir.

Zor zamanda “Vermeyi” arttırın

Bu dönemde ekonomik faaliyet yavaşladıkça şirketler ve bireyler zor duruma düşme tehlikesiyle karşı karşıya… Birkaç ay önce yaptığınız bütçelerin gerçekleşme ihtimali çok azaldı, yeni bütçeyi çoktan hazırlamaya başladınız. Bu durumda çalışanlarınıza normal zamanın ötesinde destekler vermek için şirketin olanakları çerçevesinde çalışmalar yapın.

Ücretli izin, yıllık izin esneklikleri, mümkünse avans ve buna benzer tedbirler gibi… Unutmayın, bu zamanda şirket olarak vereceğiniz destek çalışanlarınız tarafından takdir edilecek ve unutulmayacaktır.

İç iletişimi arttırın

Çalışanlar bu dönemde “güvenlik”, “olumlu bakış açısı” ve “yönetime güven” duymak isterler. Bunun yolu da yönetim olarak çalışanlarınızla olan şirket içi iletişimi arttırmanızdır. Bu iletişimlerde,

Bu kriz döneminde şirketin duruşu ve tedbirler

Yönetimin sektöre ve şirketin konumuna bakış açısı

Yeni dönemde dönüşecek işler ve şirketin buna göre konumlanması

Bu dönemin ardından oluşacak yeni Dünya’da şirketin yeri

Daha önce yapılmayan fakat bundan sonra yapılması gerekecek işler

Çalışanların geleceğe umutla bakmaları için vizyon paylaşımı yapılabilir.

Çalışanlarınıza dokunun

Bu dönemde ekip liderleri ofisteki doğal zamandan daha sıkça ekiplerindeki arkadaşları ile görüşsünler. Bu telefon konferansı olabilir, Zoom üzerinden sabah toplantısı olabilir, akıllarına estiği zaman “nasıl gidiyor?” demek için olabilir. Bu çalışanlara yakın olmanızı sağlayacaktır.

Çalışanlarınızı Dinleyin

Bu görüşmelerde çalışanlarınızın duygularını, endişelerini, planlarını seslendirmeleri için onlara fırsat verin. Bırakın endişelerini ifade etsinler, grup içinde de bu düşünceler paylaşılsın. Bu şekilde grup içinde de yakınlaşma olur. İnsanlar birbirine daha çok bağlanır. Ayrıca bu dönemde şirketinizi bu zorlu durumun “önüne” geçirebilecek yenilikçi fikirler pazarı ve şirketinizi tanıyan çalışanlarınızdan gelir, onları dinleyin ve yeni fikirlerle ilgili yüreklendirin. Yüreklendirmekle kalmayın, bir online mekanizma ile bu fikirlerin toplanmasını ve tartışılmasını sağlayın.

Çalışanlarınızın gelişimine katkıda bulunun

Bu tür ekonomik faaliyetin yavaşladığı zamanlarda çalışanlar birden bire bir “boş” zamanla karşı karşıya kalabilir. Bu dönemde çalışanlarınızın kendi gelişimleri ile ilgili ayrı toplantılar düzenleyin. Onun bu dönemde “gelişme potansiyeli” görülen konularda zamanını iyi değerlendirmesini sağlayın. Çeşitli online platformlarda veya şirketin eğitim portalında çalışanın gelişimi için kurslar almasını sağlayın. Birçok eğitim Zoom üzerinden sunulacak, bu fırsatları değerlendirmesi için çalışanınıza destek olun.

Bu dönemi insanlık olarak atlatacağız. Birbirimize bağlandıkça gücümüz artacak. Siz de şirket olarak çalışanlarınıza bağlılığınızı gösterin…