Kariyer.net İşbirliğinde Çalışan Bağlılığı Eğitimleri

Son iki ay kariyer.net 10. Kat Akademi işbirliğinde Çalışan Bağlılığı Eğitimleri veriyorum. Bu eğitimlerde yoğun katılım oluyor ve mentimeter.com teknolojisini kullanarak katılımcıları cep telefonları üzerinden aktif olarak eğitimin içine katıyorum. Bazı sorularda görüşlerini soruyorum, gelen cevapları birlikte değerlendiriyoruz.. Tüm katılımcılara teşekkür ederim, bu eğitimlerin süreceğini umuyorum.

Son yaptığımız eğitimlerde sorduğum bazı sorulara aldığım görsel cevapları burada da paylaşarak bazı yorumlar yapmak istiyorum. Bu sorular daha çok çalışan bağlılığı kavramının algılanışı, çoğunlukla İK uzmanlarının kendi firmalarının durumunu değerlendirmesi üzerineydi ve gelen yanıtları ilginç buluyorum.

İlk sorum, sizce bağlılık neyi ifade ediyor…

Çalışan Bağlılığı sizin için neyi ifade ediyor

Görüyoruz ki “Güven”, “Sadakat”, “Aidiyet”, “Huzur” ve “Sevgi” kelimeleri en sık yazılan kelimeler olmuş. Tabii samimiyet, motivasyon, değerli hissetmek, sürdürülebilirlik, adalet gibi kavramlar da bağlılık ile ilişkilendiriliyor. Burada benim için yine ilginç ve olumlu bir çıktı, bağlılık kelimesinin uyandırdığı kavramların “kalp” tarafı ile ilgili olması, yani duygusal bağ üzerine yoğunlaşması. Biz de çalışan bağlılığı programlarımızda bu “kalp” tarafı ile ilgili çalışıyoruz.

Sonraki sorum “Sizce sizin şirketinizde çalışanlar bağlı mı, kopuk mu?”

Sizce sizin şirketinizdeki çalışanlar bağlı mı

Burada bağlılığın gerçekten bir sorun olduğunu yeniden görüyoruz. Verilen 71 yanıtta bağlılık neredeyse 10 üzerinden 5.3 olarak değerlendirilmiş. Bu “ortalama” çalışanın bağlı olmadığı iddiamızı güçlendiriyor. Çalışanlar çeşitli şekillerde şirketlerine, müdürlerine, misyonlarına, ekiplerine duygusal olarak bağlı hissetmiyorlar. Bu konuda yapılması gereken çok geliştirici çalışmalar var.

Çalışan Bağlılığı etmenlerini tartıştıktan sonra katılımcılara “takdir” ile ilgili üç soru sordum…

Müdürünüzün takdiri

Görüyoruz ki müdürlerimizin takdiri yeteri kadar değil ve yeteri sıklıkta da değil. Ekip liderlerine neredeyse sürekli bu konuda eyleme geçmelerini önermemizdeki doğruluk payı da burada ortaya çıkıyor. Yine ilginç bir veri, katılımcılar yeterli takdir almadıklarını söylerken kendileri çevresindekileri daha fazla takdir ettiklerini söylemişler. Bu da “kendi düşündüğümüz algımız” ile “gerçek algımız” arasında hep bir fark olduğunu gösteriyor.

Anket soruları

Çalışan Bağlılığı anketlerinden söz ettikten sonra Gallup’un anketinden 4 soruyu katılımcılara yönlendiriyorum. Gelen yanıtlar yine ilginç, şirketin misyonu ile ilgili soru en düşük olumlu yanıtı almış. Yine ortalama olarak 5 üzerinden 3.5 de düşük bir değer.

Bu eğitimlerden ben çok keyif aldığım gibi katılımcılardan aldığım olumlu geri dönüşler de beni memnun ediyor, bu konudaki farkındalığı artırmaya katkı verdiğim için sevinçliyim.